Menu

Clàusula informativa sobre protecció de dades personals per aquells que ens demanin informació sobre els nostres programes i/o serveis

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades personals, us informem del tractament de les vostres dades personals de les que són responsable BRITISH SUMMER EXPERIÈNCES, SL per a les finalitats següents : Gestió de la informació requerida, així com per enviar informació sobre els nostres productes i serveis per qualsevol via inclosa l'electrònica. Les vostres dades es tracten en base al vostre consentiment . El termini de conservació previst serà el legal establert en la normativa i en tot cas mentre no retiri el consentiment prestat / sol·liciti la supressió.  Us informem dels vostres drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, així com la revocació del consentiment prestat, si s'escau, contactant amb BRITISH SUMMER EXPERIENCIES, S.L. a VIA AUGUSTA, 33 ENTRESOL 2A., 08006, BARCELONA, BARCELONA o per correu electrònic a hola@britishsummer.com. També teniu dret a fer una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.


Clàusula informativa sobre protecció de dades personals per aquells que contractin els nostres programes i/o serveis.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades personals, us informem del tractament de les vostres dades personals de les que són responsable BRITISH SUMMER EXPERIÈNCES, SL per a les següents finalitats: Gestió de la inscripció, així com per enviar informació sobre els nostres productes i serveis per qualsevol via inclosa l'electrònica. Les vostres dades es tracten en base al vostre consentiment i l'execució del contracte de serveis. Els destinataris de la informació són: empreses col·laboradores de British Summer Experiences a la ciutat de destí; la Institució Cultural del CIC, AVI Internacional, (per a gestió de l'assegurança mèdica). Aquestes cessions són necessàries per a la prestació del servei. Si no autoritza aquesta cessió,no podrà prestar-se el servei. També les agències de viatges col.laboradores (en cas que BSE tramiti la compra dels bitllets de viatge); i el Banc de Sabadell (en el cas de sol·licitar finançament). El termini de conservació previst és el legal establert en la normativa i en tot cas mentre no retiri el consentiment prestat / sol·liciti la supressió. Us informem dels vostres drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, així com la revocació del consentiment prestat, si s'escau, contactant amb BRITISH SUMMER EXPERIENCIES, S.L. a VIA AUGUSTA, 33 ENTRESOL 2A., 08006, BARCELONA o per correu electrònic a hola@britishsummer.com. També teniu dret a fer una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.